klantenservice: +32.475.60.45.43
Wij leveren in BelgiŽ en Nederland.
ENGLISH VERSION

Algemene verkoopsvoorwaarden op www.juwelen.be

 1. Beheer en verantwoordelijke van deze website:
  1. Deze website wordt beheerd door Guba Guba bvba, Wandelpad 4 - 2242 Pulderbos - BelgiŽ - BTW/KBO: 0884.586.550
  2. Je kan ons bereiken via het telefoonnr. +32.468.146.471 van maandag tot vrijdag tussen 9.00 u. en 17.00 u. of via het contactformulier op de website.
  3. Guba Guba werkt met externe partners van waaruit de goederen opgestuurd worden. Deze externe partners staan garant voor de goede verzending, de kwaliteit en de beschikbaarheid van de producten. Bij eventuele klachten zullen deze via Guba Guba naar de partners gecommuniceerd worden ten einde een geschikte oplossing te bekomen. In geval van juridisch geschil valt de eindverantwoordelijkheid bij de partner die het product aanleverde.
 2. Bestellen van goederen:
  1. Bestellingen kunnen alleen plaatsvinden nadat de klant zich akkoord heeft verklaard met de verkoopsvoorwaarden.
  2. Er wordt enkel geleverd aan Belgische, Luxemburgse, Nederlandse en Franse adressen.
  3. Een bestelling wordt enkel aanvaard mits een gelukte betaling en is altijd onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product.
  4. Guba Guba is gerechtigd om zonder verdere opgave van reden een bestelling te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen en de leveringen te splitsen over verschillende verzendingen wanneer dit nodig is.
  5. De aangeduide product prijzen zijn in euro en inclusief BTW van het land van bestemming, volgens de Europese richtlijnen van 1 jan. 2015.
  6. De verzendingskost is geen onderdeel van de productkost en kan enkel teruggevorderd worden indien er geen verzending plaatsvond.
  7. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens bij het invullen van het bestelformulier.
 3. Betaling:
  1. Enkel betalingen via onze elektronische partner Ingenico-Ogone zullen aanvaard worden. Na de betaling ontvangt de klant een betaalbevestiging via email.
  2. Indien een betaling voortijdig afgebroken wordt of om eender welke andere reden niet doorgaat binnen het uur na de bestelling, dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd en worden de bestelde goederen terug ter beschikking gesteld van andere klanten.
  3. Alle betalingen geschieden in euro en de BTW van het land waar de bestelling wordt afgeleverd is in de prijs inbegrepen.
 4. Levering van goederen:
  1. De levering van goederen geschiedt met een verzekerde zending voor bestellingen hoger dan € 100 en met aangetekende zending voor bestellingen lager dan € 100.
  2. De levering geschiedt op het adres dat ingegeven werd op het bestelformulier.
  3. Bij ontvangst van goederen hoort de klant deze onmiddellijk te inspecteren op de volledigheid van de zending en na te gaan of er eventuele schade is ten gevolge van de verzending. Beschadigde verpakkingen hoeven niet geaccepteerd te worden en mogen zonder openen aan de koerier terug gegeven worden.
  4. De leveringstermijn wordt aangegeven op de productfiches in de website, maar is niet bindend en kan nooit aanleiding zijn tot enig schadeverzoek.
  5. Indien de aangeduide leveringstermijn met meer dan 5 dagen overschreden werd, dan heeft de klant het recht de bestelling te annuleren en het volledige bedrag van de niet geleverde producten terug te vorderen. Indien in dit geval er geen enkele verzending plaatsvond zullen ook de verzendingskosten terug vorderbaar zijn.
  6. Indien een product door ons niet onmiddellijk leverbaar is, dan wordt u daarvan per email op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om aankoop van dit product zonder verdere kosten te annuleren.
  7. Als een product beschadigd werd tijdens het verzenden of om een andere reden beschadigd wordt afgeleverd dan dient de klant ons onmiddellijk na ontvangst hiervan op de hoogte te stellen via een email met leesbevestiging.
 5. Retourrecht:
  1. De klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  3. De bedenktermijn is per geleverd product. Bij een bestelling van meerdere producten is het mogelijk dat deze op verschillende tijdstippen aankomen. De bedenktermijn is gekoppeld aan elk product afzonderlijk en wordt per product gerekend vanaf de datum van levering.
  4. Het retour sturen van de goederen kan pas na het invullen van het retourformulier dat zich op onze website bevindt. U ontvangt dan van ons instructies i.v.m. het juiste retouradres. Het terug sturen van de goederen is op kosten van de klant en moet gebeuren binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de instructies.
  5. Terugbetaling van de goederen, exclusief de verzendingskosten geschied binnen de 5 dagen nadat de goederen door onze partners aanvaard en gekeurd werden.
  6. Indien er op de bestelling kortingen van toepassing waren, dan zullen deze ook bij terugstorting verrekend worden met het terug te betalen bedrag.
  7. Het bedrag van de terugbetaling is de optelsom van de aankoopbedragen van de voor retour aanvaarde goederen. Indien binnen één bestelling van meerdere producten slechts een beperkt aantal producten wordt geretourneerd, zal het retourbedrag mogelijk in meerdere stortingen terug gestort worden.
  8. Voor meer uitgebreide info zie het hoofdstuk retourneren van goederen.
 6. Uitsluiting retourrecht:
  1. Sommige goederen worden gelabeld of verzegeld afgeleverd. Het verbreken, beschadigen of verwijderen van het zegel of het label geeft ons het recht om geretourneerde goederen te weigeren.
  2. Producten die op maat gebracht werden kunnen niet geretourneerd worden, maar kunnen mogelijk wel omgeruild of versteld worden naar een andere maat. Dit wordt geval per geval bekeken.
  3. Gedragen of beschadigde producten of producten die slijtage vertonen en waarvan de schade niet onmiddellijk bij levering gemeld werd kunnen door ons geweigerd worden.
 7. Garantie
  1. De garantie op de producten is verschillend per product en wordt uitdrukkelijk vermeld bij de productinfo op de website en op het garantiebewijs dat samen met het product afgeleverd wordt.
  2. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
  3. De garantie vervalt wanneer er defecten ontstaan ten gevolge van ongelukken of onjuist gebruik.
  4. De garantie vervalt wanneer er schade is door chemische producten.
  5. De garantie vervalt bij waterschade wanneer het product er niet tegen kan om onder water gehouden te worden. (bijvoorbeeld bij een niet waterdichte horloge)
  6. De garantie vervalt wanneer u zelf of een onbevoegde probeert het defect te herstellen.
 8. Juridisch
  1. Het Belgisch recht is van toepassing.
  2. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen en Zandhoven bevoegd om tot een schikking te komen.
 9. Eigendomsrecht
  1. Onze externe partners blijven eigenaar van de producten zolang het product niet betaald werd en worden opnieuw eigenaar indien een betaling herroepen werd.
  2. Bij eventuele betalingsgeschillen moeten de goederen onmiddellijk geretourneerd worden in afwachting tot een oplossing van het geschil.
 10. Privacy
  1. Guba Guba houdt zich aan de Belgische wetgeving m.b.t. de bescherming van uw persoonsgegevens van 8 dec.1992 en aanvullend met de GDPR wetgeving van 25 mei 2018.
  2. De door ons bekomen informatie wordt niet gedeeld met derden.
  3. De klant is vrij om te kiezen om op de hoogte gehouden te worden van commerciŽle acties via email of niet.
  4. Via de website heeft elke klant toegang tot zijn/haar gegevens en voorkeuren en bestaat de mogelijkheid deze gegevens bij te werken of te wissen.
  5. Indien er gewerkt wordt met een paswoord, dan wordt dit versleuteld in de website bewaard volgens het SHA1 algoritme. Een verloren paswoord kan dus niet gerecupereerd worden, maar er bestaat wel de mogelijkheid om een nieuw paswoord aan te maken, mits bevestiging via email.
  6. Van elke klant wordt om veiligheidsredenen i.v.m. fraudulaire bestellingen het IP adres gelogd.
  7. Meer info vind je op het hoofdstuk privacy.
 11. Cookies
  1. Het bestelsysteem werkt met cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer en die de website in staat stellen om u te herkennen bij een volgend bezoek. Het niet accepteren hiervan stelt u in de onmogelijkheid om een bestelling te maken. De cookies die door ons worden geplaatst bevatten o.a. een referentiecode naar uw bestelbon, een eventuele kortingcode, uw email adres en uw voornaam.
  2. Verder wordt er gewerkt met Google Analytics, dit houdt het algemene surfgedrag bij en is niet verbonden met uw persoonsgegevens.
  3. Op onze cookie pagina vind je meer uitgebreide informatie.